Το γραφείο

Το αρχιτεκτονικό γραφείο ARC2 ιδρύθηκε το 2011 από τους αρχιτέκτονες Δημήτρη Συλάιδο και Νάνα Στάθη, απόφοιτους της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, και εδρεύει στην Ελευσίνα.

Στόχος του γραφείου είναι ο σχεδιασμός κτιρίων με έμφαση στην ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση του ανθρωπογενούς και αστικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα και χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών για τη δημιουργία σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν την αρχιτεκτονική μελέτη, διακόσμηση, επίβλεψη, τον συντονισμό των οικοδομικών εργασιών και τον σχεδιασμό επίπλων και ειδικών κατασκευών.